มือปืน ชีวิตจริงของคนรับจ้างฆ่า - อรสม สุทธิสาคร

มือปืน ชีวิตจริงของคนรับจ้างฆ่า เป็นสารคดีแนวปัญหาสังคมที่เขียนขึ้นจากชีวิตจริงของคนที่ถูกเรียกว่า มือปืน เนื้อหาหลายๆ ตอนในหนังสือมาจากคำบอกเล่าจากเจ้าของอาชีพ จุดเริ่มของการก้าวเป็นมือปืน แรงผลักดัน วิถีชีวิตของเค้าหลังจากที่ทำ ความในใจ และความรู้สึกของเค้าเหล่านั้นตลอดจนผลกรรมหรือผลของการกระทำ ได้ถูกถ่ายทอดผ่านทางตัวหนังสือโดยมี คุณอรสม สุทธิสาคร ผู้เขียนที่ใช้ความสามารถอย่างมากมายในการทำสารคดีเล่มนี้และอีกหลายๆ เล่มขึ้นมา

หนังสือเล่มนี้ได้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อประมาณ พ.ศ.2542 คิดว่าเพื่อนๆ หลายคนคงได้อ่านผ่านตากันมาบ้างแล้ว หนังสือเล่มนี้ สามารถสะท้อนปัญหาสังคมได้เป็นอย่างดี ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานมาแล้ว แต่ถ้าเทียบกับสังคมปัจจุบัน คงไม่สามารถบอกได้ว่าอาชีพเหล่านี้ได้หมดไป ตรงกันข้ามมันยังคงมีอยู่ในสังคมตามข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ของทุกๆ วัน แล้วคุณจะพบว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ไกลจากตัวคุณเลย